Ana içeriğe atla

ikonFelsefe Bölümü

Bölümümüz felsefe tarihi, bilgi kuramı, metafizik ve din felsefesi gibi genel felsefe dallarının yanında, yapay zekâ, varoluşçuluk, özgürlük felsefesi gibi özelleşmiş alanlarda da araştırma etkinliklerin sürdürüldüğü çok yönlü bir bölümdür. Bölümümüzde, hem çözümleyici (analitik) felsefe, hem kıta felsefesi, hem de İslam felsefesinin gelenek ve yöntemlerini kullanan akademisyenler bulunmaktadır. Bölümümüz aynı zamanda felsefe yapmanın kendi geleneğini oluşturmak olduğuna inandığı için felsefe değil felsefelerin varlığını kabul eden bir akademik anlayış ile çalışmalarını planlamaktadır.

Ulusal ve uluslararası düzlemde disiplin içi ve disiplinler arası etkileşimi önemseyen Bölümümüzün hedefleri arasında, Doğu felsefesini akademik dünyaya tanıtmak ve dünya çapında etki oluşturan felsefi çalışmalar sürdürmek bulunmaktadır. Bölümümüz akademisyenleri, tarih, ilahiyat, ekonomi, bilgisayar mühendisliği, etik gibi alanlarla ilişkili felsefe çalışmaları sürdürmektedir. Bu durum, bilimdeki teorik tartışmaların ve pratik gelişmelerin felsefe gözüyle incelenmesine ve felsefe ile pratik arasında bir köprü kurulmasına olanak vermektedir.

resim1

ikon2Neden ASBÜ Felsefe?

Bölümümüz, lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim ve meslek hayatlarına katkı sağlayacak dil kullanma, araştırma yapma, yorumlama becerileri ve çok yönlülük kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası iş birliklerinden mümkün olduğunca yararlanmaları konusunda öğrencilerini destekleyecektir.

ikon   Eğitim

Eğitime başlamak için altyapı çalışmalarını sürdüren Bölümümüz, lisans eğitiminde öğrencilerine temel felsefe ve sosyal bilim bilgisinin yanında, akıl yürütme ve eleştirel düşünme gibi onlara hayatın ve bilimin her alanında fayda sağlayacak beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu beceriler öğrencinin hem sosyal bilimlerin kuramsal tartışmalarını daha iyi analiz edebilmesine, hem de problem çözme becerilerini geliştirebilmesine olanak sağlayacaktır. Öğrencilerimizin diğer disiplinlerle etkileşiminin teşvik edilmesi planlanmakta, bu bağlamda diğer bölümlerle iletişimi artıracak çalışmalar yürütülmektedir. Bölümümüz lisansüstü programlarında da disiplinler arası bir anlayışla ders ve program hazırlamayı planlamaktadır.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

dif3

 

Mezunlarımız edinecekleri donanımla basın yayın, reklamcılık, medya gibi yaratıcı ve ikna edici yazma becerilerinin gerekli olduğu sektörlerde istihdam olanakları bulabilirler. Ayrıca ilgi alanlarına göre tercümanlık, yayıncılık ya da sivil toplum ve turizm gibi fikir üretimi, kültür ve eğitim alanlarında yetkin eleman arayan kurumlarda istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra akademik alanda ilerlemeyi istemeleri hâlinde ilahiyat, hukuk, eğitim, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarla birlikte disiplinler arası bir anlayışla yürütmeyi planladığımız felsefe eğitimi, öğrencilerimizin farklı alanlarda uzmanlaşmalarını kolaylaştıracaktır.  

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.